Tekniikan kehitys on mahdollistanut myös sen, että yhä useammissa kodinkoneissa on mahdollisuus tehdä ympäristön kannalta kannattavia valintoja. Tässä artikkelissa kerromme, mitä ympäristöystävällisyys kodinkoneiden tapauksesssa tarkoittaa, ja annamme vinkkejä, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota ympäristöystävällistä kodinkonetta etsiessä.

Mitä kodinkoneiden ekologisuus tarkoittaa?

Kodinkoneiden ekologisuus muodostuu monen eri asian summana. Viime vuosikymmenen aikana huolta on herättänyt erityisesti sähkönkulutus, ja sen säätelyyn onkin käytetty melko paljon resursseja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kodinkoneille on määritelty tarkkoja enimmäiskulutuksen arvoja, joita laitteet eivät saa ylittää. Esimerkiksi pölynimurien wattiteholle on määritelty yläraja, ja laitteen energiankulutuksen näkee laitteen uudesta energiamerkistä.

Ympäristöystävällisemmät ja erityisesti energiaystävälliset tuotteet ovat luonnollisesti kuluttajan etu, mutta säännöstely vauhdittaa myös tekniikan kehittymistä siten, että markkinoille tulevat uudet tuotteet ovat jo lähtökohtaisesti erittäin ympäristystävällisiä mutta tehokkaita. Ekologisuus tarkoittaa myös sitä, että kodinkoneiden valmistuksessa käytettävät materiaalit ovat kierrätettäviä. Yleisimmistä raaka-aineista teräs ja muovi ovat materiaaleja, joita voidaan kierrättää jo melko tehokkaasti.

Esimerkki: kierrätysmuovin hyödyntäminen

Ihmiset suhtautuvat toisinaan melko skeptisesti kierrätysmateriaaleihin, mutta usein epäluulo ja huoli on turhaa. Esimerkiksi kierrätysmuovit ovat väriltään erilaisia kuin uudet muovit ja ihmiset saattavat tästä päätellä, ettei kierrätysmuovi olisi yhtä kestävää kuin uusi. Kierrätysmuovin väri vaihtelee alkuperäismateriaalin mukaan eikä väri kerro uuden muovin laadusta. Suomessa muovin kierrätykseen ja tutkimukseen on panostettu paljon, mistä kertoo esimerkiksi muovipullojen korkea kierrätysaste.

Vaikuttavia valintoja

Jokainen ihminen voi vaikuttaa ympäristön tilaan tekemällä arjessaan ympäristön kannalta kestäviä valintoja. Kodinkoneiden kohdalla eräs merkittävimmistä ympäristöteoista on koneiden ja laitteiden kierrättäminen. Pidä siis huolta siitä, että toimitat vanhat kodinkoneet ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen, jossa se jatkokäsitellään asianmukaisesti. Tällä tavoin kaikki hyödynnettävät ja arvokkaat komponentit ja materiaalit saadaan takaisin kiertoon mahdollisimman tehokkaasta eikä myrkyllisiä ainesosia päädy luontoon.

Kuluttaja voi vaikuttaa ympäristöasioihin myös tehdessään ostopäätöstä uuden koneen tai laitteen hankinnasta. Kun ostat tuotteen, joka on kokonaan tai osittain valmistettu kierrätysmateriaaleista, tuet tuotekehitystä kohti ympäristölle ystävällisempiä vaihtoehtoja. Myös käytetyn laitteen ostaminen on hyvä vaihtoehto, jos sellaisia on tarjolla. Tässä kannattaa muistaa se, että vanhat laitteet eivät välttämättä ole sähkönkulutuksen kannalta järkevimpiä vaihtoehtoja.