Jokaisella on kotonaan kodintekniikkaa, ja laitteiden pyörittämiseen kuluu merkittävästi sähköä. Ympäristöasiat ovat nousseet ilmastonmuutoksen myötä julkiseen keskusteluun aiempaa enemmän, ja myös lainsäädännössä kiinnitetään nykyään paljon huomiota koneiden ja laitteiden energiankulutukseen. Tässä artikkelissa kerromme kodinkoneiden ympäristöystävällisyydestä ja ekologisuudesta sekä siitä, miten jokainen kuluttaja voi tehdä ympäristötietoisia valintoja kodinkoneostoksilla.

Kodinkoneiden ympäristöystävällisyys

Kodin monien koneiden ja laitteiden ympäristöystävällisyys koostuu monista eri elementeistä. Viime aikoina on keskusteltu erityisesti laitteiden sähkönkulutuksesta, jota lainsäädännöllä on myös rajoitettu. Monille kodinkoneiden ja pienten laitteiden sähkönkuutukselle on säädetty maksimiarvot. Kuluttajan on helppo tunnistaa energiatehokkaat ja vähän kuluttavat laitteet erillisistä energiamerkeistä, joiden avulla voi myös tehdä energiankulutuksen kannalta järkeviä ostopäätöksiä.

Energiankulutuksen lisäksi myös materiaalit ovat tärkeitä ympäristöystävällisyyden elementtejä. Mitä suurempi osa laitteen sisältämistä materiaaleista voidaan kierrättää, sitä parempi vaihtoehto se on ympäristön näkökulmasta. Esimerkiksi muovista ja teräksestä voidaan kierrättää nykyään lähes kaikki, joten ne ovat myös suosittuja materiaaleja kodinkoneissa.

Vaikka materiaalien kierrätys on Suomessa huippuluokkaa, suhtautuvat kuluttajat toisinaan hieman epäilevästi kierrätysmateriaalien käyttöön uusissa laitteissa ja koneissa. Huolta herättää erityisesti kierrätysmateriaalien väri ja laatu, sillä esimerkiksi muovien kohdalla kierrätysmuovien värivalikoima on rajoitettu. Suomessa kierrätetään paljon muovia, ja esimerkiksi palautuspullojen kierrätyksessä maamme on jo pitkään ollut maailman kärkiluokkaa.

Vaikuta valitsemalla

Kaikki meistä voivat vaikuttaa ympäristön tilaan arkisilla valinnoillaan. Paras tapa vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin on tehdä jokapäiväisessä toiminnassa ympäristön kannalta suosiollisia ja kestäviä valintoja. Kodin kaikenlaisten koneiden ja laitteiden tapauksessa tärkeää on ensinnäkin kierrättää vanhat laitteet asianmukaisesti siinä vaiheessa, kun niiden elinkaari alkaa olla loppupuolella. Uuden tuotteen hankintaa suunniteltaessa on tärkeää kiinnittää huomiota hankittavan laitteen ympäristöyställisiin ominaisuuksiin, kuten energiankulutukseen ja laitteen valmistuksessa käytettyihin materiaaleihin. Myös käytetyn koneen hankintaa kannattaa harkita, mutta on myös syytä tiedostaa, että vanhat laitteet eivät välttämättä ole energiankulutuksen kannalta parhaita vaihtoehtoja.

Kierrättämisen ja ympäristöystävällisten laitteiden ostamisen lisäksi omaa ostokäyttäytymistä kannattaa pohtia laajemminkin. Kaikkeiden tuotteiden valmistukseen kuluu energiaa ja raaka-aineita, joten kaikki ostopäätöksiä tehdessä kannattaa harkita, onko kyseisen tuotteen hankkiminen todella välttämätöntä vai ei.